HFH-GRUPPENS PERSONDATAPOLITIK

HFH-GRUPPEN ønsker at sikre et højt niveau af persondata sikkerhed og dermed beskyttelse af personoplysninger, både for vores gæster og medarbejdere.

I det følgende kan du læse hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

 

1.Dataansvarlig
Denne hjemmeside er ejet af HFH-Gruppen, Klosterrisvej 4 ,3100 Hornbæk, CVR nr. 29513570
HFH-gruppen håndterer personlige data efter den gældende lovgivning og vil løbende tilpasse vores procedurer, så det opfylder EU reglerne (GDPR).

 

2. Hvilke oplysninger indsamles?
Som hotelvirksomhed indsamler HFH Gruppen kun de oplysninger, du selv afgiver i forbindelse med at du booker vores serviceydelser. Når du afgiver dine personlige oplysninger, giver du dermed også dit samtykke til at vi kan anvende disse oplysninger.

Vi indsamler personlige oplysninger som følger:

• Via browser cookies
• Når du foretager en reservation vedr. skibsleje af M/S Zar
• Hvis du som kunde anmoder som et tilbud pr. mail og ved indgåelse af en kontrakt om skibsleje
• Når du bruger vores digitale platforme som f.eks. vores website www.ms-zar.dk

Vi sikrer at opbevaring og behandling af alle data sker efter gældende lovgivning.

3. HFH-Gruppens indsamling af personoplysninger.

Vi indhenter følgende personoplysninger:

• Almene personoplysninger som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
• Kreditkortoplysninger – i forbindelse med reservation og skibsleje
• Browserinformation

Særlige personoplysninger.

Udover de almene personoplysninger ved indgåelse af kontrakt om skibsleje kan du efter eget ønske oplyse os om særlige personlige data, som fx hensyn til handicap, allergier, specifikke medicinske data. Såfremt vi modtager disse informationer fra dig, betragter HFH gruppen denne information som et samtykke til at vi dermed registrerer disse oplysninger.
Information fra tredjepart.

Der vil i nogle tilfælde være information og oplysninger som vi modtager fra tredjepart, og denne information betragter vi som et samtykke, som tredjepart har sørget for, fx oplysninger om reservation af skibsleje via samarbejdspartnere.

Ved indgåelse af kontrakt om skibsleje, gemmer HFH gruppen de oplysninger, som du har oplyst i op til 24 måneder hvorefter oplysningerne slettes. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde lovkrav.

Udover gennemførelsen af selve reservationen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

 

5. Til hvilket formål indsamles data?

HFH-gruppen indsamler personoplysninger i forbindelse med de serviceydelser, som vi leverer overfor vores kunder og gæster og som er beskrevet her i nærværende persondatapolitik.
Molskroen indsamler personoplysninger

• Når vi behandler din reservation og køb af vores serviceydelser.
• Ved opfyldelse af lovkrav.

 

6. Juridisk grundlag.

Vi behandler dine data ud fra vores legitime interesser, som er:

• At levere HFH gruppens serviceydelser til vores kunder
• At indgå kontrakter
• At forbedre den samlede kundeoplevelse via analyse og statistik af generel brugeradfærd

Vi behandler derfor dine persondata, som en del af indgåelse af et samarbejde, eller en konkret kontrakt.

Vi indsamler og behandler dine persondata ud fra en legitim interesse, med mindre din interesse går forud for dette. Ligeledes kan legitime interesser være analyser af generel brugeradfærd med det formål at forbedre din oplevelse af vores serviceydelser.

Ved din oplysning om særlige forhold der har relevans for den pågældende serviceydelse (allergi, handicap osv.) anvender vi disse oplysninger for at tilpasse vores serviceydelse til det pågældende ophold.

 

7. Videregivelse af personoplysninger.

Vi samarbejder med leverandører og kan overlade personoplysninger til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til flere formål, herunder til teknisk drift og hosting af systemer og optimering af ms-zar.dk samt målrettet markedsføring. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. I henhold til disse databehandleraftaler må databehandlere ikke anvende oplysninger til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics og Facebook er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her

Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her

 

8. Opbevaring af dine personlysninger.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt – både i henhold til gældende lovgivning og i forhold til at kunne levere vores serviceydelser til dig.

Personoplysninger slettes herefter på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine oplysninger i op til 24 måneder efter du er stoppet som kunde hos os.

Nogle personoplysninger opbevarer vi i kortere tid eller længere tid. Bogføringsoplysninger og lign. som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring opbevarer vi i op til 5 år efter gældende lov.

HFH-Gruppen anvender cookies til vores digitale ydelser. Se mere her.

 

9. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

10. Dine rettigheder

Du har ifølge Persondataloven ret til at få indsigt i hvilke oplysninger HFH-Gruppen har til rådighed om dig og til at få ajourført disse oplysninger til enhver tid. Ligeledes har du ret til at få slettet de personoplysninger vi har om dig. Hvis du ønsker dette, vil HFH gruppen slette alle oplysninger, som vi ikke ifølge lovgivningen er pålagt at gemme. Såfremt du har indgivet samtykke til at HFH-gruppen behandler dine persondata, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at få slettet alle dine personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du bedes skrive til:
HFH-Gruppen, Klosterrisvej 4 ,3100 Hornbæk

Kontakt:
HFH-GRUPPEN
Klosterrisvej 4
3100 Hornbæk
CVR 29 51 35 70


Skibet Zar er en del af Havreholm Slot og HFH gruppen.

Booking:
For booking eller yderligere information, kontakt Morten Elmbo, alle hverdage mellem 09.00-17.00.