Handelsbetingelser: Skibsleje M/S ZAR

Betalingsbetingelser
Betaling for leje af skonnerten indbetales i 2 rater. Et depositum på kr. 5.000,00 betales senest 8 dage fra lejekontraktens dato, og det resterende beløb indbetales senest 1 måned før lejeperiodens start. Vi gør opmærksom på, at depositum på kr. 5.000,00 ikke refunderes, hvis arrangementet annulleres, men beløbet fratrækkes naturligvis den endelige faktura. Såfremt kontrakten indgås mindre end 1 måned før lejeperioden, skal hele beløbet indbetales senest 8 dage efter kontraktens indgåelse.

Indbetaling af lejeudgift ved bankoverførsel til følgende konto i Nordea:
Reg. Nr. 2150 Konto 4396918914.

Betingelser vedr. annullering eller ændring af lejeaftale
Ved annullering eller ændring af den indgående lejekontrakt, afregnes følgende til lejer af skibet:

Mindre end 1 måned før planlagte sejldato afregnes 25 % af skibslejens pris
Mindre end 2 uger før planlagte sejldato afregnes 50 % af skibslejens pris
Mindre end 1 uge før planlagte sejldato afregnes det fulde beløb af skibslejens pris

Forplejning
I forhold til afbestilling af eventuel tilkøbt forplejning kan indtil 10 % afbestilles omkostningsfrit indtil 3 døgn før arrangementets starttidspunkt. Derefter faktureres afmeldte eller udeblevne deltageres forplejning til fuld pris.

Ændringer og annulleringer bedes venligst foretaget skriftligt.
Der sker ingen reduktion i lejebeløbet såfremt lejeperioden bliver kortere end fastsat i lejekontrakten.

Søfartsstyrelsen tilladelse
M/S ZAR har Søfartsstyrelsens tilladelse til sejlads i indenrigsfart medtagende op til 46 passagerer.
Hvis der medtages mere end 9 passagerer i tidsrummet 22.00 – 06.00 er den maximale sejltid dog højst 4 timer. Den maksimale sejltid ved dagture er 8 timer. Med max. 9 passagerer kan skibet anvendes til sejlads i et større område. M/S ZAR har redningsveste om bord til 46 voksne samt 10 børn i alderen 6 til 13 år. Ved børn under 6 år venligst kontakt os.

Kontakt:
HFH-GRUPPEN
Klosterrisvej 4
3100 Hornbæk
CVR 29 51 35 70


Skibet Zar er en del af Havreholm Slot og HFH gruppen.

Booking:
For booking eller yderligere information, kontakt Morten Elmbo, alle hverdage mellem 09.00-17.00.